Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

O firmie


Krótka charakterystyka i historia „OPA – LABOR” Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR”  Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności Ośrodka Pomiarów
i Automatyki  powołanego w 1976r. w Katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.
Podstawowe cele OPA to  podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach
elektrycznych oraz zapewnienie ciągłości pracy podstawowych urządzeń energomaszynowych
i rozwoju automatyzacji w kopalniach.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki do 1993r. działał w strukturze kopalni „Wieczorek”.
Następnie w 1993r. w wyniku przekształceń własnościowych, przeniesiony został do zakładu górniczego PPUH „LABOR” Sp. z o.o. Od 2001 r.  stanowi samodzielny podmiot gospodarczy:  Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Sp. z o.o.

Obecnie przedsiębiorstwo  dzieli się na  dwa podstawowe działy:

 1. Ośrodek Pomiarów i Automatyki 
 2. Dział Projektowo-Montażowy - Zakład OPA-SOLAR

Podstawowa oferta usług Ośrodka Pomiarów i Automatyki  to:

 • badania odbiorcze urządzeń budowy przeciwwybuchowej
 • badania techniczne górniczych wyciągów szybowych
 • serwis górniczych wyciągów szybowych
 • badania i pomiary elektryczne i energetyczne przy użyciu metod i przyrządów specjalistycznych
 • projektowanie sieci elektrycznych i dobór zabezpieczeń elektroenergetycznych

Podstawowa oferta usług Działu Projektowo-Montażowego, to:

    w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji elektroenergetycznych do 110 kV:

 • doradztwo i projektowanie;
 • sprzedaż i montaż;
 • uruchomienie i serwis

 

Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Sp. z o.o. od 1996r. wpisane jest na listę rzeczoznawców wskazanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jako rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w dziedzinie:

 • badań odbiorczych urządzeń budowy przeciwwybuchowej
 • badań technicznych górniczych urządzeń wyciągowych

Kolejne upoważnienia posiadają numery:

2/96/GEM, 13/96/GEM, 29/00/GEM, 10/2002, 78/2005, 150/2008, 210/2011, GEM.480.30.2013, GEM.480.7.2014

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług w 2000r. wdrożono system jakości zgodny z PN - ISO 9002:1996 certyfikowany przez BVQI z akredytacją DAR – Deutscher Akkreditierungsrat i akredytacją PCA – Polskiego Centrum Akredytacji.

W 2003r. wprowadzony został system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, certyfikowany przez BVC (Bureau Veritas Certyfication) z akredytacją PCA.
Obecnie dokumentacja systemowa dostosowana jest do wymagań normy ISO 9001:2015
co potwierdza przyznany certyfikat. 

Przez wszystkie lata działalności „OPA – LABOR” Sp. z o.o. świadczy usługi, których nadrzędnym celem jest utrzymanie i podnoszenie bezpieczeństwa pracy w zakresie eksploatacji urządzeń energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych.