Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Nasza elektrownia fotowoltaiczna w Siemianowicach Śląskich

Od 12 lipca 2013r. eksploatujemy instalację fotowoltaiczną o mocy 102 kW zbudowaną na dachu hali technologicznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 22. Instalacja pracuje na naszą sieć 0,4 kV, a nadwyżki wyprodukowanej energii są przekazywane do sieci OSD TAURON poprzez stację 20/0,4 kV. Przy budowie instalacji korzystaliśmy z dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach.