Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Spotkanie w/s wymagań i rozwiązań dotyczących przyłączenia i integracji instalacji fotowoltaicznych z sieciami elektroenergetycznymi.

 

W dniu 30.10.2012r. odbyło się w siedzibie naszej firmy spotkanie dyskusyjne poświęcone układom EAZ współpracującym z fotowoltaicznymi źródłami energii elektrycznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Tauron Dystrybucja SA, SMA Solar Technology AG oraz nasi specjaliści. W czasie spotkania zaprezentowano Przedsiębiorstwo „OPA-LABOR” Sp. z o.o. oraz firmę SMA Solar Technology AG, której przedstawiciel omówił szeroko aspekty zabezpieczeń oraz funkcji falowników odpowiedzialnych bezpośrednio i pośrednio za współpracę falowników z siecią OSD. Na forum dyskusyjnym omówiono wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej odnośnie źródeł wytwarzających energię. Poddano dyskusji wszelkie wątpliwe zapisy instrukcji oraz zasugerowano modyfikację lub dodanie nowych zapisów, których instrukcja nie zawiera.