Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Adresy i telefony Ośrodka Pomiarów i Automatyki (strona 2)

 

Przedsiębiorstwo „OPA-LABOR” Sp. z o.o. - Oddział w Katowicach

 

40-431 Katowice
ul. Szopienicka 62 d

 

Oddział urządzeń wyciągowych 32 438 42 41
Rzeczoznawcy ds. maszyn wyciągowych 32 438 42 43
Rzeczoznawcy ds. urządzeń budowy przeciwwybuchowej 32 438 42 45
Oddział urządzeń elektroenergetycznych 32 438 42 42
Laboratorium Badawcze 32 438 42 40
Fax 32 352 02 00

 

Czytaj dalsze strony: