Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

    Podstawowym zakresem działania OPA-LABOR Sp. z o.o. są:
  • usługi kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroenergetyczne,
  • prace kontrolno-pomiarowe, projektowe, montażowe, remontowe i eksploatacyjne w dziedzinie urządzeń i instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, mechanicznych oraz automatyki przemysłowej,
  • projektowanie, montaż i serwis odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • wykonywanie prac w ruchu zakładu górniczego,
  • badania techniczne urządzeń wyciągowych,
  • odbiory techniczne urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.

Zadania te realizowane są przez dobrze wyszkoloną i doświadczoną kadrę specjalistów, posiadających warunki do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Zarząd deklaruje osobiste zaangażowanie w realizację działań związanych z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001:2004 oraz systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005.

Celem Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania OPA-LABOR Sp. z o.o. jest zapewnienie świadczenia usług spełniających wymagania i oczekiwania Klienta ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów, wymagań prawnych, norm, procedur i instrukcji jednocześnie zapewniając wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę środowiska naturalnego.

Data pierwszej certyfikacji SZJ 21 grudnia 2000r.
Data ważności certyfikatu SZJ nr PL005510/P 15 września 2018r.
Data ważności certyfikatu SZBHP nr 145499/C/1 31 sierpnia 2018r.
Data wazności certyfikatu SZŚ nr 145499/C/2 15 września 2018r.