Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

  Podstawowym zakresem działania OPA-LABOR Sp. z o.o. są:
 • usługi kontrolno-pomiarowe elektryczne, elektroenergetyczne, mechaniczne, projektowe, montażowe, remontowe i eksploatacyjne w dziedzinie urządzeń i instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, mechanicznych oraz automatyki przemysłowej,
 • wzorcowanie i sprawdzanie aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeń elektrycznych oraz badania nieniszczące,
 • wykonywanie prac w ruchu zakładu górniczego,
 • badania techniczne, przeglądy, serwis i remonty urządzeń wyciągowych oraz sygnalizacji szybowej
  i napędowych,
 • odbiory techniczne urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej,
 • usługi szkoleniowe.
  Celem Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania OPA-LABOR Sp. z o.o. jest zapewnienie:
 • świadczenia usług spełniających wymagania i oczekiwania Klienta ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów, wymagań prawnych, norm, procedur i instrukcji, jednocześniezapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę środowiska naturalnego,
 • utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy zgodnego z wymogami norm ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-N-18001:2004.

Zadania te realizowane są przez dobrze wyszkoloną i doświadczoną kadrę specjalistów, posiadających warunki do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Data pierwszej certyfikacji SZJ 21 grudnia 2000r.
Data ważności certyfikatu SZJ nr PL008970/P 15 lipca 2021r.
Data ważności certyfikatu SZBHP nr 145499/C/6 11 marca 2021r.
Data wazności certyfikatu SZŚ nr 145499/C/4 5 marca 2020r.