Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Henryk Klein: Wymagania formalno - prawne...

„Wymagania formalno - prawne w zakresie remontów i przebudowy kopalnianych napowietrznych stacji WN”

Starzenie się aparatury napowietrznych stacji elektroenergetycznych WN zasilających podziemne zakłady górnicze wymusza ich remonty i przebudowy. Budowa, przebudowa i remont tych stacji muszą być wykonane według wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, ale także Prawa Budowlanego i kilku innych ustaw. Powoduje to, że procedury administracyjne związane z robotami są dość skomplikowane. Intencją niniejszego artykułu jest zebranie i przybliżenie tych procedur oraz wskazanie niejednoznaczności w obowiązujących przepisach. W podsumowaniu przedstawiono kolejno uporządkowane główne czynności administracyjne i przygotowawcze, konieczne dla rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót.

Pełna teść publikacji znajduje sie w załączonym pliku PDF z sekcji "Pliki do pobrania"


Jeśli nie mają Państwo programu Acrobat Reader niezbędnego do otwierania plików PDF można go pobrać klikając poniższy link:

Pobierz Acrobar Reader


Pliki do pobrania: