Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Struktura Firmy

Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000011087

Kapitał zakładowy wynosi 600 000 PLN

Adres siedziby firmy:
40-103 Siemianowice Śląskie
ul. Wyzwolenia 22

NIP 643-16-17-240
REGON 276942863
 

Skład zarządu:

Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Kaczmarczyk
Wiceprezes Zarządu mgr inż. Tadeusz Gruszka
Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych mgr Marcin Kasprzyński
Wiceprezes Piotr Walkowicz

 

Spółkę na zewnątrz reprezentują:

samodzielnie - Prezes Zarządu;
działających wspólnie - dwóch członków zarządu.

 

Kadra kierownicza:

Dyrektor Przedsiębiorstwa mgr inż.Tadeusz Gruszka
Zastępca Dyrektora, Nadsztygar ds.urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie sieci i zabezpieczeń WN, SN i nn mgr inż. Artur Mercik
Nadsztygar ds. maszyn wyciągowych mgr inż. Piotr Michalczuk
Nadsztygar ds. urządzeń przeciwwybuchowych Dariusz Szulikowski
Kierownik Biura Projektów mgr inż. Arkadiusz Adamek
Kierownik Laboratorium Badawczego inż. Ryszard Pryszcz
Kierownik oddziału górniczych wyciągów szybowych mgr inż. Robert Strój
Kierownik oddziału urządzeń, sieci i zabezpieczeń elektrycznych mgr inż. Tomasz Chrząstek
Kierownicy oddziałów urządzeń budowy przeciwwybuchowej mgr inż. Bogdan Antosiewicz
inż. Rafał Kasza
Kierownik Działu Marketingu oraz Zakładu Handlowo-Montażowego mgr inż. Jan Harazin
Główny Inżynier Działu Projektowo-Montażowego mgr inż. Henryk Klein

 

Dział Ekonomiczno – Handlowy:

Dyrektor mgr Marcin Kasprzyński

 

Pełnomocnik ds. Zintegrownego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

mgr inż.Tadeusz Gruszka