Całodobowy serwis w zakresie Górniczych Wyciągów Szybowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Urządzenia, sieci i zabezpieczenia elektryczne WN, SN i nn

Układy i urządzenia rozdzielcze, ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

 • Badanie układów sterowania, sygnalizacji i blokad pól rozdzielczych i rozdzielni WN, SN i nn,
 • Badanie układów zabezpieczeń w polach rozdzielczych WN, SN i nn
 • Badanie i programowanie (nastawianie) sterowników polowych oraz analogowych
  i cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych
 • Badanie układów izolacyjnych pól rozdzielczych i rozdzielni WN, SN i nn
 • Przeglądy okresowe i remonty łączników WN, SN i nn (wyłączników, rozłączników,
  odłączników)
 • Badanie baterii akumulatorów stacyjnych i prostowników
 • Badanie obwodów i zabezpieczeń prądu stałego w stacjach elektroenergetycznych
 • Pomiary i badanie ochrony przeciwporażeniowej do 1kV
 • Pomiary i badanie ochrony przeciwporażeniowej powyżej 1kV
 • Remonty i pomiary instalacji odgromowych
 • Wystawianie metryki urządzenia odgromowego

Urządzenia i sieci elektroenergetyczne

 • Badanie silników elektrycznych do 1kV i powyżej 1kV oraz generatorów
 • Pełne badanie transformatorów
 • Badanie oscylograficzne oraz przegląd i konserwacja podobciążeniowych przełączników
  zaczepów transformatorów
 • Badanie rezystancji izolacji kabli oraz urządzeń elektroenergetycznych
 • Wykonywanie prób napięciowych kabli i rozdzielń
 • Badanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
 • Badanie okresowe elektronarzędzi
 • Badanie wskaźników napięcia  
 • Remonty , konserwacje i wymiana elementów sieci elektrycznych niskiego napięcia

Badanie zabezpieczeń i funkcji zabezpieczeniowych:

 • prądowych i napięciowych;
 • częstotliwościowych;
 • kierunkowych i kątowych;
 • impedancyjnych i admitancyjnych;
 • odległościowych;
 • różnicowoprądowych;
 • filtrów składowych symetrycznych;
 • synchronizatorów i przekaźników typu synchrocheck;
 • pomiarowych i zabezpieczeniowych funkcji wieloparametrowych,
 • przekaźników kontroli izolacji

Inne

 • Badanie jakości napięcia zasilającego
 • Badanie profilu obciążenia i mocy odbiorów elektroenergetycznych
 • Doradztwo techniczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych
 • Szkolenia w zakresie eksploatacji zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Modernizacje oraz prace rozruchowe w rozdzielniach WN , SN i nn

UWAGA:
Prace projektowe związane z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi
znajduja się w ofercie biura projektów.

Osoba do kontaktu:

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomiarów i Automatyki
Nadsztygar ds.urządzeń elektrycznych i automatyki
 w zakresie sieci i zabezpieczeń WN, SN i nn
mgr inż. Artur Mercik
tel. 32 438 42 42
kom. 600 080 785
e-mail: Ze względu na napływający spam adres skrzynki pocztowej podany został w formie obrazka. Adresując wysyłaną wiadomość trzeba przepisać go z witryny. Przepraszamy za utrudnienia.