Projektowanie sieci, instalacji i dobór aparatury elektrycznej.

  • Analiza zabezpieczeń i sprawdzenie doboru aparatury WN, SN i nn
  • Analiza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  sieci IT
  • Projekty rozdzielnic wnętrzowych SN i nn
  • Projekty stanowisk transformatorów, baterii kondensatorów i akumulatorów
  • Projekty układów pomiarowych, automatyki, sterowania i sygnalizacji
  • Projekty instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych
  • Projekty budowlano-wykonawcze linii elektroenergetycznych
  • Ekspertyzy, opracowania analityczne
  • Audyty energetyczne

Prace wykonywane są przy pomocy specjalistycznego oprogramowania typu EPLAN, AUTOCAD, SNN, SWN, TEG, NKT DOC oraz specjalistycznych urządzeń pomiarowych (analizatory jakości energii elektrycznej, kamery termowizyjne, rejestratory i analizatory cyfrowe).