Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR”  Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności Ośrodka Pomiarów i Automatyki  powołanego w 1976r. w Katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, którego podstawowymi celami działalności były: 

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych;
  • zapewnienie ciągłości pracy podstawowych urządzeń energomaszynowych;
  • rozwój automatyzacji w kopalniach.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki do 1993r. działał w strukturze kopalni „Wieczorek”. Następnie w 1993r. w wyniku przekształceń własnościowych przeniesiony został do zakładu górniczego PPUH „LABOR” Sp. z o.o.  Od 2001 r.  stanowi samodzielny podmiot gospodarczy:  Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Sp. z o.o.