Przedsiębiorstwo „OPA-LABOR” Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000011087, NIP: 643-16-17-240, REGON 276942863
Kapitał zakładowy: 600 000,- zł.