Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo „OPA-LABOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śl., ul. Wyzwolenia 22 (dalej: OPA-LABOR) przetwarza dane, które mają charakter danych osobowych,  na gruncie ustawy z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych  – D20181000,  wprowadzającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „OPA-LABOR” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 22; 41-103 Siemianowice Śl. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: opa@opalabor.pl; za pomocą poczty tradycyjnej na adres j.w. bądź osobiście w siedzibie firmy.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ zwróciliście się do nas ze sprawą, którą chcemy zrealizować. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie, które przetwarzamy za pomocą monitoringu;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • nasi pracownicy upoważnieni przez OPA-LABOR;
  • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług;
  • oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza granice kraju.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji.
 9. Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.