Przedsiębiorstwo „OPA-Labor” Sp. z o.o. oferuje następujące usługi:

  • badania odbiorcze urządzeń budowy przeciwwybuchowej
  • badania techniczne górniczych wyciągów szybowych
  • serwis górniczych wyciągów szybowych
  • badania i pomiary elektryczne i energetyczne przy użyciu metod i przyrządów specjalistycznych
  • remonty i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych nn, SN i WN
  • projektowanie sieci elektrycznych i dobór zabezpieczeń elektroenergetycznych

Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Sp. z o.o. wpisane jest na listę rzeczoznawców wskazanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jako rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w dziedzinie:

badań odbiorczych urządzeń budowy przeciwwybuchowej

badań technicznych górniczych urządzeń wyciągowych

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług  w 2003r. wprowadzony został system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, certyfikowany przez BVC (Bureau Veritas Certyfication) z akredytacją PCA.