Prezes Zarządu – dr inż. Andrzej Kaczmarczyk

Wiceprezes Zarządu – mgr Marcin Kasprzyński

Pełnomocnik Zarządu ds.  Ośrodka OPA – mgr inż. Tadeusz Gruszka

Pełnomocnik Zarządu ds. Wydziału Budownictwa Modułowego – Piotr Walkowicz