Przedsiębiorstwo „OPA-LABOR” Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22
tel. 32 228 16 09, fax 32 220 11 31
email: opa@opalabor.pl

Przedsiębiorstwo „OPA-LABOR” Sp. z o.o.
Oddział Katowice
ul. Szopienicka 62, 40-431 Katowice
mail: opa@opalabor.pl

Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę jak poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z załatwieniem sprawy w OPA-LABOR Sp. z o.o. Padanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla załatwienia sprawy. Wiem, że przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, możliwość ich poprawienia i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śl. ul. Wyzwolenia 22.