Przedsiębiorstwo “OPA-LABOR” Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22
tel. 32 228 16 09, fax 32 220 11 31

Przedsiębiorstwo “OPA-LABOR” Sp. z o.o.
Oddział Katowice
ul. Szopienicka 62, 40-431 Katowice