Górnicze wyciągi szybowe

Badania specjalistyczne górniczych wyciągów szybowych

 • Badania maszyn wyciągowych przez rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego z upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
 • Badania maszyn i urządzeń elektrycznych wyciągów szybowych
 • Obliczenia opóźnień krytycznych i parametrów układów hamulcowych urządzeń wyciągowych
 • Badania roczne, półroczne i nadzwyczajne maszyn wyciągowych.

Całodobowy serwis maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych

Ośrodek Pomiarów i Automatyki posiada grupę serwisową maszyn wyciągowych. 

Prace serwisowe wykonuje kadra inżynieryjno-techniczna z wieloletnim doświadczeniem.

Dyżury pracowników serwisu 24h/dobę przez cały tydzień

tel.:  +48 601 637 098

dojazd grupy serwisowej – do 4 godz.

Zakres wykonywanych prac:

 • Usuwanie awarii w urządzeniach elektrycznych (układy zabezpieczeń, regulacji, sterowania i zasilania) oraz mechanicznych (sterowanie i zasilanie układów hamulcowych, regulatorów jazdy itp.)
 • Badania i pomiary wykonywane są z użyciem specjalistycznej aparatury  pomiarowej
 • Naprawy i regulacje układów sterowani i zasilania maszyn wyciągowych
 • Pomiary, regulacje i prace specjalistyczne w maszynach wyciągowych
 • Pomiary drgań maszyn wirujących
 • Pomiary pirometryczne i termowizyjne
 • Obliczenia opóźnień krytycznych i nastaw hamulców, opinie rzeczoznawców o nastawach hamulcowych
 • Analiza obliczeń i działania hamulca wykonywane przez rzeczoznawców
 • Modernizacja układów elektrycznych i hamulców maszyn wyciągowych
 • Projektowanie, ekspertyzy, nadzór organizacyjno-techniczny przy modernizacji maszyn wyciągowych
 • Opracowanie i wykonywanie kart regulacji do dokumentacji maszyn wyciągowych
 • Wykonywanie, aktualizacja schematów elektrycznych maszyn wyciągowych

Ponadto:

 • Badanie maszyn i urządzeń elektrycznych w tym AKP stacji wentylatorów głównego przewietrzania
 • Badanie maszyn i urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania
 • Prace profilaktyczne i konserwacyjne.