Urządzenia, sieci i zabezpieczenia elektryczne nn, SN i WN

Układy i urządzenia rozdzielcze, ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa:

 • Badanie układów sterowania, sygnalizacji i blokad pól rozdzielczych i rozdzielni WN, SN i nn,
 • Badanie układów zabezpieczeń w polach rozdzielczych WN, SN i nn
 • Badanie i programowanie (nastawianie) sterowników polowych oraz analogowych i cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych
 • Badanie układów izolacyjnych pól rozdzielczych i rozdzielni WN, SN i nn
 • Przeglądy okresowe i remonty łączników WN, SN i nn (wyłączników, rozłączników, odłączników)
 • Badanie baterii akumulatorów stacyjnych i prostowników, wynajem zastępczej baterii akumulatorów i zasilaczy DC
 • Badanie obwodów i zabezpieczeń prądu stałego w stacjach elektroenergetycznych
 • Pomiary i badanie ochrony przeciwporażeniowej do 1kV
 • Pomiary i badanie ochrony przeciwporażeniowej powyżej 1kV
 • Remonty i pomiary instalacji odgromowych
 • Wystawianie metryki urządzenia odgromowego

Urządzenia i sieci elektroenergetyczne:

 • Badanie silników elektrycznych do 1kV i powyżej 1kV oraz generatorów
 • Pełne badanie transformatorów
 • Badanie oscylograficzne oraz przegląd i konserwacja podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatorów
 • Badanie rezystancji izolacji kabli oraz urządzeń elektroenergetycznych
 • Wykonywanie prób napięciowych kabli i rozdzielń
 • Badanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
 • Badanie okresowe elektronarzędzi
 • Badanie wskaźników napięcia 
 • Remonty, konserwacje i wymiana elementów sieci elektrycznych niskiego napięcia
 • Badania termowizyjne urządzeń i instalacji.

Badanie zabezpieczeń i funkcji zabezpieczeniowych:

 • prądowych i napięciowych;
 • częstotliwościowych;
 • kierunkowych i kątowych;
 • impedancyjnych i admitancyjnych;
 • odległościowych;
 • różnicowoprądowych;
 • filtrów składowych symetrycznych;
 • synchronizatorów i przekaźników typu synchrocheck;
 • pomiarowych i zabezpieczeniowych funkcji wieloparametrowych,
 • przekaźników kontroli izolacji

Inne usługi:

 • Badanie jakości napięcia zasilającego
 • Badanie profilu obciążenia i mocy odbiorów elektroenergetycznych, audyty energetyczne
 • Doradztwo techniczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych
 • Szkolenia w zakresie eksploatacji zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Modernizacje oraz prace rozruchowe w rozdzielniach WN , SN i nn